luni, 31 mai 2010

grecia

... vezi tot

vineri, 28 mai 2010

simtire sau ratiune ?

Ieri am avut cu cineva un inceput de polemica privind doua notiuni intens dezbatute, chiar aici pe blog - simtirea si ratiunea. Este adevarat, discutiile anterioare au avut ca motiv principal iubirea, motiv care ... poetic si abordata ca sentiment, contine foarte multa "simtire". Nu acelasi lucru se poate spune despre un alt fenomen, si anume cel al cunoasterii.

Va invit la o dezbatere pe aceasta tema. Stiti unde ... :) ... vezi tot

miercuri, 26 mai 2010

adevarul despre eminescu

Ati auzit de adevarata istorie a mortii lui M. Eminescu ? Dureroasa, foarte dureroasa ! Insa extrem de actuala ...
Iat-o mai jos:

Adevarul despre Eminescu


Chiar dacă ziua de naştere a lui Eminescu se sărbătoreşte pe 15 ianuarie, în realitate data aceasta este doar simbolică, cea reală fiind 20 decembrie „pe stil vechi“ sau 1 ianuarie „pe stil nou“. Înregistrarea naşterii s-a făcut mai târziu de către părinţi, iar ulterior a survenit reforma calendarului. Cu toate că au trecut mai bine de 100 de ani de la lupta sa singulară şi exemplară pentru fiinţă neamului românesc, adevărul despre Eminescu încă se aşteaptărostit. Dincolo de atacurile tot mai virulente ale denigratorilor postmoderni, Eminescu a rămas pentru cei mai mulţi o enigmă. Activitatea sa publicistică şi politică orientată spre întregirea României este pentru cei mai mulţi o necunoscută. Puţini ştiu că Eminescu a fost, în propria lui ţară, victima uneia dintre cele mai josnice manevre de defăimare publică, dezinformare şi intoxicare specifice serviciilor de spionaj. El a intrat în malaxorul aparatului represiv al poliţiei politice şi a devenit o problemă şi o afacere de Stat. După moarte, publicistica sa a fost trecută la index, iar posteritatea sa a fost deformată şi manipulată de toate regimurile politice care s-au succedat în România.

Dosarul Eminescu

Cea mai însemnată parte a activităţii lui Eminescu a fost dedicată gazetăriei şi politicii. Din 1876, devine ziarist profesionist - ocupaţia sa principalăpână la sfârşitul vieţii. Debutează la Curierul de Iaşi şi apoi, în 1877, este redactor la Timpul, din 1880 redactor şef şi redactor pe politicăpână în1883. În mod brutal, în iunie 1883, munca sa este întreruptă şi este internat cu forţa într-un ospiciu. Poliţia, sub apăsarea Puterii regale, îl transformă astfel pe Eminescu, la comanda Austro- Ungariei, într-unul dintre primii deţinuţi politici ai statului modern român. Oricum, este primul ziarist căruia i s-a pus căluş în gură în această manieră criminală.

Conservator

Eminescu îşi asumă ca pe o profesiune de credinţă lupta pentru România, amendând atât liberalii, cât şi conservatorii pentru politica trădătoare de cedare în interesul marelui capital în chestiuni arzătoare ale timpului. Scria vibrant, scria cu patos, dar şi cu rigoare, scria cu o forţă devastatoare. Maiorescu notează - „Eminescu s-a făcut simţit de cum a intrat în redacţie prin universul de idei al culturii ce acumulase singur, prin logică şi verbă“. „Stăpân pe limba neaoşă“ şi cu o „neobişnuită căldură sufletească“, Eminescu însufleţea dezbaterea publică şi totodată izbea necruţător „iresponsabilităţile factorilor politici, afacerismele, demagogia şi logoreea păturii superpuse“. Pe scurt, un ziarist de marcă, o voce puternică, un spirit radical şi incomod. Mihai Eminescu avea o funcţie publică foarte importantă ca redactor-şef al ziarului Timpul, care era organ oficial al Partidului Conservator. Maiorescu - la organizarea Partidului Conservator - a arătat clar poziţia lui Eminescu în cadrul acestei grupări: „Cei 10 capi ai lui, şi al 11-lea, domnul Mihai Eminescu, redactor la ziarul Timpul“.

De la Nistru pân’ la Tisa

Eminescu duce campanii de presă dedicate chestiunii Basarabiei, critică aspru Parlamentul pentru înstrăinarea Basarabiei, este intransigent atât faţă de politica de opresiune ţaristă („o adâncă barbarie“), cât şi faţă de cea a Imperiului Austro-Ungar şi, totodată, îşi acuză colegii, fruntaşii conservatori, că participă la înfiinţarea de instituţii bancare în scop de speculă. Situaţia sa la ziar devine critică în 1880, mai ales după ce traduce în româneşte şi atacă public proiectul de program al Partidului Conservator, conceput şi tipărit cu viclenie de Maiorescu doar în limba germană, în care acesta pleda pentru subordonarea intereselor României şi sacrificarea românilor aflaţi sub puterea Imperiului Austro-Ungar. Câtă vreme guvernele de la Budapesta îi oprimă pe români, îngrădind accesul la şcoală şi Biserică, blocând cultivarea limbii materne - apropierea de Imperiu nu este posibilă şi nici recomandabilă, avertiza jurnalistul.

Titu Maiorescu, politicianul trufas si venal care a pus la cale detentia lui Eminescu.

Lovit la Timpul

Viena însă atrage ca un magnet şi conservatorii se cuplează cu liberalii - „la ciolan“, cum ar zice azi Ion Cristoiu. Petre P. Carp, mason şi înalt fruntaş conservator, devine ambasador al liberalilor la Viena şi cere de acolo, la porunca superiorilor săi din lojă, să i se închidă gura lui Eminescu. Într-o scrisoare către Titu Maiorescu, îi atrage atenţia: „şi mai potoliţi-l pe Eminescu!“

Francmasonul Petre P. Carp, unul dintre cei care au decis inumana sacrificare a lui Eminescu.

Scârbit, Eminescu ridică glasul împotriva acestor paiaţe trufaşe – nişte avizi de putere care voiau săfie bine văzuţi şi lăudaţi în ţară, în timp ce executau pe ascuns, ca nişte slugoi, ordinele societăţilor secrete în care se înregimentaseră, sperând să promoveze mai repede: ,,Suntem bărbaţi noi, sau nişte fameni, niste eunuci caraghioşi ai marelui Mogul? Ce suntem, comedianţi, saltimbanci de uliţă să ne schimbăm opiniile ca pe cămăşi şi partidul ca cizmele?“ Ca urmare, în noiembrie 1881 Eminescu este destituit de la conducerea Timpului, este retrogradat, iar noului redactor-şef i se porunceşte să îl atace pe Eminescu chiar în ziarul pe care acesta îl ridicase şi îl condusese.

Societatea Carpaţii - serviciul secret românesc al Daciei Mari


În 1882, Eminescu participă la fondarea unei organizaţii patriotice cu caracter conspirativ, înscrisă de faţadă ca un ONG de azi - Societatea Carpaţii. Societatea îşi propunea - conform Statutului, săsprijine orice ,,întreprindere românească“. Se avea, însă, în vedere situaţia românilor din Imperiul Austro-Ungar. Considerată „subversivă“ de serviciile secrete ale „marilor stăpânitori“ de la Viena, organizaţia din care făcea parte Eminescu este atent supravegheată. Sînt infiltraţi agenţi în preajma lui Eminescu, inclusiv în redacţia de la Timpul. Manifestările organizate de „Societatea Carpaţii“ îngrijorau în mod deosebit spionajul imperial austro-ungar, ce folosea drept agenţi chiar membrii reprezentanţei diplomatice a Austro-Ungariei în România. „Societatea Carpaţii“ era un adevărat partid secret de rezervă, cu zeci de mii de membri, care milita pentru ieşirea Ardealului din Imperiul Austro-Ungar şi legitima alipire la Ţară, dar realiza şi acţiuni învăluite de secret.

Urmărit de spionii Austro-Ungariei

Într-o notăinformativă secretă din 7 iunie 1882, redactată de ministrul plenipotenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti, Ernst von Mayr, pentru ministrul Casei imperiale şi ministrul de Externe din Viena, se raporta: „Societatea Carpaţii a ţinut la 4 iunie o şedinţă publică, precedată de o consfătuire secretă. Despre aceasta am primit din sursă sigură (ceea ce înseamnă, de fapt, raportul unui agent al intereselor austriece infiltrat în organizaţie - n.n.) următoarele informaţii: subiectul consfătuirii a fost situaţia politică.“
S-a convenit acolo să se continue lupta împotriva Monarhiei austro-ungare, dar nu în sensul de a admite existenţa unei ,,Românii iredente“. Membrilor li s-a recomandat cea mai mare precauţie. Eminescu, redactorul principal al ziarului „Timpul“, a făcut propunerea de a se încredinţa studenţilor transilvăneni de naţionalitate română, care pentru instruirea lor frecventeaza instituţiile de învăţământ de aici, sarcina ca pe timpul vacanţei lor în patrie, să contribuie la influenţarea opiniei publice în favoarea unei ,,Dacii Mari“. Săcăreanu, redactorul adjunct de la „România liberă“, a dat citire mai multor scrisori din Transilvania adresate lui, potrivit cărora românii de acolo îi aşteaptă cu braţele deschise pe fraţii lor“. (Arhivele St. Buc., Colecţia xerografii Austria, pach. CCXXVI/1, f.189-192, Haus - Hof - und Staatsarchiv Wien, Informationsburo, I.B.- Akten, K.159)

Trădătorii

Un alt un raport confidenţial către Kalnoky, ministrul de Externe al Austro-Ungariei, informa despre o altă adunare a ,,Societăţii Carpaţii“, din care rezulta că un anume Lachman, redactor la ziarul „Bukarester Tageblatt“ şi foarte activ spion austriac, avea ca sarcină urmărirea pas cu pas a lui Eminescu. În contextul notei informative se mai numeşte un agent din vecinătatea imediată a lui Eminescu, care ar fi putut fi chiar vicepreşedintele „Societăţii Carpaţii“, despre care se scrie negru pe alb că este nici mai mult, nici mai puţin decât… spion austriac. (Numele acestuia reapare ulterior în procesul verbal adresat de comisarul Niculescu cu ocazia arestării lui Eminescu: „informat de d.d. G. Ocăşanu şi V. Siderescu că amicul lor d-l Mihai Eminescu, redactorul ziarului Timpul, ar fi atins de alienaţie mintală“).

Naţionaliştii, urmăriţi şi de ruşi

Eminescu avea o staturăpublică impresionantă şi era perceput drept un cap al conservatorismului, dar şi al luptei pentru unitate naţională, coordonată ulterior printr-o întreagă reţea de societăţi studenţeşti din oraşe- centre universitare din cuprinsul monarhiei Austro-Ungare. S-a creat un fel de urzeală care avea ca obiectiv direct lupta pentru unitatea politica a românilor. Pe lângă ,,Societatea Carpaţii“, au mai apărut la Budapesta Societatea „Petru Maior“, la Viena „România jună“, la Cernăuţi „Junimea“, „Dacia“, „Bucovina şi Moldova“, în Transilvania societatea „Astra“ şi, în Regat, „Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor în vechea Românie“, care avea filiale inclusiv la Paris. Toate aceste organizaţii se aflau în obiectivul serviciilor secrete ale Rusiei ţariste şi Austro- Ungariei, fiind intens infiltrate şi supravegheate. Colectia arhivelor politice vieneze cuprinde numeroase rapoarte similare cu notele informative care priveau activitatea lui Eminescu, considerat un lider primejdios.

Incomodul Eminescu

Baronul von Mayr, ambasadorul Austro-Ungariei la Bucureşti, îl însărcinase pe F. Lachman în acest sens: ,,Eminescu este în permanenţă urmărit de F. Lachman, agent austro-ungar care avea sub observaţie mişcarea „iridentă“ a ardelenilor din Bucureşti şi ale cărui rapoarte sunt astăzi cunoscute“. O notă informativă a baronului von Mayr denunţa articolul lui Eminescu din „Timpul“, privitor la expansiunea catolicismului în România. În 1883, Eminescu realizează un tablou al maghiarizării numelor româneşti în Transilvania şi îl ridiculizează pe regele Carol I pentru lipsa sa de autoritate. Condamnă guvernul liberal pentru politica externa şi internă, denunţăcârdăşia conservatorilor cu liberalii şi devine incomod pentru toată lumea. Tiradele şi cinstea sa exemplarăderanjau pe aproape toată lumea. Eventualitatea ca acesta să devină cândva parlamentar ar fi fost nefastă pentru puterile externe din jurul României, deoarece ar fi putut genera un curent politic ostil şi neconvenabil intereselor acestora.

Ştia că i se pregăteşte ceva

Eminescu este informat şi simte că i se pregăteşte ceva. În 28 iunie 1883, se strânge laţul. Este luat pe sus de poliţie şi internat cu forţa la ospiciu. Sînt încălcate, desigur, toate normele legale şi i se înscenează unul dintre cele mai murdare procese de defăimare şi asasinare civilă, la care au participat prin diferite mijloace inclusiv „apropiaţi“interesaţi. Ziua de 28 iunie 1883 este o zi foarte importantă pentru istoria şi politica României.

Eminescu la maturitate.

Arestarea lui Eminescu se petrece, deloc întâmplător, exact în această zi, în care Austro-Ungaria a rupt relaţiile diplomatice cu statul român timp de 48 de ore, iar von Bismark i-a trimis o telegrama lui Carol I, prin care Germania ameninţa cu războiul. În cursul verii, Imperiul Austro-Ungar a executat manevre militare în Ardeal, pentru intimidarea Regatului României, iar presa maghiarăperorase pe tema... necesităţii anexării Valahiei. Împăratul Wilhelm I al Germaniei a transmis, de asemenea, o scrisoare de ameninţări, în care soma România să intre în alianţa militară, iar Rusia cerea, de asemenea, satisfacţie.

Interzis şi internat ilegal

Guvernul a desfiinţat „Societatea Carpaţii“ chiar la cererea reprezentantului Austro-Ungariei la Bucureşti, baronul Von Mayr, cel care se ocupa cu spionarea lui Eminescu. Odatăcu arestarea şi internarea ilegală (plătităchiar de Titu Maiorescu, care se dovedeşte cu acest prilej josnic şi lipsit de coloană vertebrală) la sanatoriul Şuţu a lui Eminescu (fărădepoziţiile celor doi martori ceruţi de lege), au fost organizate razii şi percheziţii la sediul „Societăţii Carpaţii“, au fost devastate sediile unor societăţi naţionale, au fost expulzate persoane aflate pe lista neagră a Vienei (printre ele, Emil Galli, directorul ziarului L’Independance Roumaine, Zamfir C. Arbore) şi au fost intentate procese intelectualilor ardeleni care cereau unirea cu ţara. Exact în această zi trebuia, de fapt, să se semneze Tratatul secret de alianţă între România şi Tripla Alianţă, formată din Austro-Ungaria, Germania şi Italia. Tratatul însemna în primul rând aservirea României faţă de Austro-Ungaria, ceea ce excludea revendicarea Ardealului. Bucureştiul era dominat intelectual de ardeleni, care ridicau vocea din ce în ce mai puternic pentru drepturile românilor asupriţi de unguri şi chiar pentru unirea Ardealului cu Ţara. Eminescu era în centrul acestor manifestări. Tratatul urma să interzică brusc orice proteste pentru eliberarea Ardealului, iar condiţia semnării tratatului era anihilarea revendicării Ardealului de la Bucureşti.

Suprimarea începe de la 33 de ani

„Directiva de sus“s-a aplicat la diferite niveluri. Declararea nebuniei lui Mihai Eminescu este unul dintre ele. Aşa-zisele „interese de stat“ l-au nimicit pe tânărul redactor - potenţială mare figură politica a României Mari, tocmai în anul când împlinea 33 de ani, deloc întâmplător vârsta jertfei lui Ioan Botezătorul şi a lui Iisus. Tratatul a fost semnat până la urmă în septembrie 1883, ceea ce a însemnat trădarea patrioţilor ardeleni, care au fost lăsaţi fără nici un sprijin din partea României. Lupta acestora s-a mutat în Ardeal, memorandiştii fiind condamnaţi de regimul de la Budapesta la ani grei de puşcărie.
Ce urmează, este un coşmar bine regizat, în care rolurile sînt asumate de personajele politice ale vremii. Distrugerea civilăa lui Eminescu este deliberată şi va duce la moartea sa prematură. Poliţia i-a sigilat casa, Maiorescu i-a ridicat samavolnic manuscrisele şi toate documentele –chipurile pentru a le proteja – în realitate pentru a distruge cu un cinism incredibil orice probă incriminatoare, politicianul depunându-le la Academie după ani buni. Întocmai ca unui deţinut politic, lui Eminescu nu i s-a mai permis niciodată să-şi revad ăcorespondenţa, cărţile, notele. În manuscrisele din acei ani – cele care au scăpat nedistruse de Maiorescu – s-au păstrat însemnări derutante pentru necunoscători, dar care arată nivelul la care era hotărât săacţioneze Eminescu ca lider al „Societăţii Carpaţii“. Planurile lui Eminescu vizau contracararea consecinţelor unei alianţe a Casei Regale din România cu lumea germană, proiecte cu adevărat „subversive“, mergând până la o răsturnare a lui Carol, ca trădător al României. Acţiunile sale au fost dejucate prin metodologia tipică a „măsurilor active“specifice serviciilor secrete de atunci, dar şi de acum: suprimarea adversarului. Nimic nou sub soare pe câmpul „operativ“.

Otrăvit cu mercur

Se lansează zvonul nebuniei inexplicabile, se insistă pe activitatea sa poetico-romantică, se inventează în mod josnic de către oportunistul şi imoralul politician Titu Maiorescu povestea unei boli venerice, chiar congenitale. Trebuie ştiut că sifilisul congenital transformă copilul bolnav de această afecţiune într-o „legumă“incapabilă de gândire, nici nu se pune problema să scrie vreodată un vers, necum poeme sau volume întregi, precum genialul Eminescu. Sub pretextul unui pretins tratament contra sifilisului, administrat de fapt împotriva iubirii sale de neam, Eminescu este apoi otrăvit lent cu mercur (6 grame zilnic), dar este şi bătut în cap cu frânghia udă, i se fac băi reci în plină iarnă, este în orice caz torturat, umilit şi zdrobit în toate felurile imaginabile. Pentru că nu mai are unde să scrie pentru a-şi face cunoscute ideile, se resemnează cu situaţia sa de condamnat politic şi îşi asumă destinul - nu fără însă a lupta până în ultima clipă. Şase ani la rând se zbate pentru a reveni în atenţia publică (aşa- numiţii ani negri), dar este sigur că nu avea nici pe departe paralizie generală cum s-a spus, şi nici sifilis. Paralizia generală a sufletului aveau conspiratorii care l-au transformat într-un chinuit, într-un sacrificat, într-un deţinut politic.

Eminescu, îmbatranit inainte de vreme si sfarsit dupa asasinarea civila, internarile abuzive si otravirea cu mercur.


Eminescu a fost arestat abuziv de către Poliţia Română de opt ori, pentru a fi intimidat, în diverse împrejurări: a fost ridicat chiar din teatre, de pe stradă, din berării, sub diverse pretexte cusute cu aţă albă. În 1888, Veronica Micle reuşeşte să îl aducă pe Eminescu la Bucureşti, unde urmează o colaborare anonimă la câteva ziare şi reviste, iar apoi, la 13 ianuarie 1889, apare ultimul text ziaristic al lui M. Eminescu: o polemică ce va zdruncina guvernul, rupând o coaliţie destul de fragilă, de altfel, a conservatorilor (care luaseră, în fine, puterea) cu liberalii. Repede se află, însă, că autorul articolului în chestiune este „bietul“ proscris, Eminescu. Şi tot atât de repede acesta este căutat, găsit şi închis din nou, în martie 1889. De data aceasta, nu mai scapă viu. Astfel, Eminescu este scos complet din circuit, iar opera sa politică pusă la index. Defăimarea şi blestemul său nu au încetat nici astăzi, la mai bine de 120 de ani de la asasinarea sa. Scrijelitori pe hârtie în soldă străină se nevoiesc din greu să îşi verse lăturile asupra posterităţii sale.

Veronica Micle, sufletul pereche al lui Eminescu.

Eminescu a fost un mare geniu, iar nu un nebun
Abia recent s-a dovedit, prin contribuţia unor specialişti în medicină legală - cum este Vladimir Beliş, fost director al Institutului de Medicină Legală, sau cu aportul doctorului Vuia, că mitul nebuniei şi al sifilisului lui Eminescu a fost o intoxicare de cea mai joasă speţă.
Punând cap la cap toate dovezile strânse ani de zile, Ovidiu Vuia scrie: „Concluziile mele, ca medic neuropsihiatru, cercetător ştiinţific, autor a peste 100 de lucrări în domeniul patologiei creierului, sunt cât se poate de clare. Eminescu nu a suferit de lues şi nu a avut o demenţă paralitică“. Trupului neînsufleţit al lui Eminescu i s-a făcut autopsia în ziua de 16 iunie 1889, existând un raport depus la Academie, nesemnat însă. Creierul său cântărea 1495 de grame, cam cât al poetului german Schiller. Celebrul Marinescu, atunci foarte tânăr, probabil la ordin de sus, face în aşa fel încât să „uite“ creierul pe pervazul ferestrei, în soare, şi acesta este „mâncat de o pisică“. Creierul păstrat intact ar fi fost o dovadă stânjenitoare a falsităţii teoriei sifilisului - ştiut fiind faptul că aceastăboală „devorează“ materia cerebrală. În manualele şcolare de astăzi, continuă denaturarea adevărului în ce-l priveşte pe Eminescu. Însă propagarea operaţiunii de dezinformare, căreia îi cad victimă mulţi, din necunoştinţă de cauză, este începută de pe vremuri, de serviciile secrete al Austro-Ungariei şi continuată apoi de cozile de topor şi duşmanii României. „Ţinta“ Eminescu încă preocupă diferite cancelarii şi „grupuscule elitiste“ - în fapt extensii ale unor grupuri de putere care îşi perpetuează misiunea de destructurare a valorilor simbolice ale României.
Sacrificarea de către clasa politică a lui Eminescu nu a reuşit decât să amâne împlinirea unirii Ardealului cu Ţara, pe care geniala sa intuiţie o anticipase cu trei decenii şi pentru care el a luptat cu toată energia, cu tot sufletul, chiar împotriva tuturor puţin credincioşilor şi neîncovoindu-se în faţa călăilor săi, cu preţul vieţii.
...
Calaii lui Eminescu traiesc si azi ... sub o alta "blana". ... vezi tot

marți, 25 mai 2010

un clip superb

Un om deosebit mi-a trimis un videoclip deosebit.
... vezi tot

luni, 24 mai 2010

china ajuta europa

Stire de ultima ora: Statele Unite si China vor sa ajute Uniunea Europeana, pentru a depasi criza.
Era de asteptat sa se intample asta. China si-a datorat expansiunea economica in mare parte pietei europene. Statele Unite depind de Europa in ce priveste piata de masini, petrol si derivate. O devalorizare a Euro, ar duce inevitabil la prabusiri ale monedelor locale, dar si pierderi la export.
Prin urmare, este de asteptat in perioada urmatoare o masiva infuzie de capital. Ramane de vazut sub ce forma - prin FMI, sau BE ?
Pentru mancatorii de parizer aceste masuri nu cred ca vor avea un impact imediat, pentru ca ... conditiile de acordare a imprumturilor vor fi din ce in ce mai drastice. Probabil ca va fi o negociere la nivel guvernamental, dar foarte probabil cu alt guvern.
Ramane de vazut ... ... vezi tot

inventatori romani

• 1827 – Petrache Poenaru, membru al Academiei Romane si unul dintre organizatorii învatamântului national inventeaza predecesorul stiloului modern: “condei portaret, fara sfârsit, alimentându–se singur cu cerneala”
• 1858 – Bucuresti – primul oras din lume iluminat cu petrol si prima rafinare a petrolului.
• 1880 – Dumitru Vasescu – construieste automobilul cu motor cu aburi.
• 1881 Alexandru Ciurcu – obtine un brevet din Franta prin care prevede posibilitatea zborului cu reactie.
• 1885 Victor Babes – realizeaza primul tratat de bacteriologie din lume.
• 1886 Alexandru Ciurcu – construieste prima ambarcatiune cu reactie.
• 1887 C. I. Istrate – Friedelina si franceinele.
• 1895 D. Hurmuzescu – descopera electroscopul.
• 1899 C.I. Istrate – o noua clasa de coloranti.
• 1900 Nicolae Teclu – becul cu reglarea curentului electric si gaz.
• 1904 Emil Racovita – fondatorul biospeologiei.
• 1905 Augustin Maior – telefonia multipla.
• 1906, 18.03 – Traian Vuia – avionul cu tren de aterizare pe roti cu pneuri; cu “Vuia I” acesta reuseste prima decolare fara sa foloseasca nici un mijloc ajutator, numai cu aparate aflate la bord (în fapt, primul avion din istorie).
• 1906 A.A. Beldiman – aparatul hidraulic cu dalta de percutie pentru sondaje adânci.
• 1908 Lazar Edeleanu – primul procedeu de rafinare a produselor petroliere cu bioxid de sulf din lume, procedeu care ii poarta numele.
• 1908 Acad. Nicolaie Vasilescu-Karpen – “pila Karpen”, care functioneaza înca si produce curent electric, neîntrerupt, de aproape 100 de ani!
• 1910 iunie – Aurel Vlaicu – lanseaza primul avion din lume fuselat aerodinamic.
• 1910 Tache Brumarescu – masina de taiat sulf.
• 1910 Stefan Procopiu – efectul circular al discontinuitatilor de magnetism.
• 1910 Gh. Marinescu – tratamentul paraliziei generale.
• 1910 Henri Coanda reuseste primul zbor al unui avion cu reactie (fabricatie proprie).
• 1910 Ioan Cantacuzino – “fenomenul Cantacuzino” (aglutinarea unor microbi).
• 1913-1916 Ioan Cantacuzino – vaccinarea antiholerica (metoda Cantacuzino)
• 1916 D. Danielopolu – actiunea hipertensiva a digitalei.
• 1918 Gogu Constantinescu – întemeiaza o noua stiinta: sonicitatea.
• 1919 Stefan Procopiu – unitatea elementara de energie magnetica (magnetonul).
• 1920 Emil Racovita – pune bazele Institutul de Speologie Cluj (primul din lume).
• 1920 ing. Gheorghe Botezatu – a calculat traiectoriile posibile Pamânt – Luna, folosite la pregatirea programelor “Apollo” (al caror parinte a fost sibianul Herman Oberth); el a fost si seful echipei de matematicieni care a lucrat la proiectul rachetei “Apollo” care a dus primul om pe Luna.
• 1921 Aurel Persu – automobilul fara diferential, cu motor în spate (de forma “picaturii de apa”).
• 1921 Nicolae Paulescu – descopera insulina; pentru ca era un anti-mason virulent, Premiul Nobel l-au primit canadienii F. Banting si J.R.J. McLeod pentru aceasta descoperire…
• 1921 Stefan Procopiu – Fenomenul Procopiu (depolarizarea luminii).
• 1922 C.Levaditi si Sazevac – bismutul ca agent terapeutic împotriva sifilisului.
• 1925 Traian Vuia – generatorul de abur cu ardere în camera închisa si cu vaporizare instantanee.
• 1930 Elie Carafoli – avionul cu aripa joasa.
• 1933 Henri Coanda – aerodina lenticulara (farfuria zburatoare).
• 1938 Henri Coanda – efectul Coanda.
• 1938 Henri Coanda – discul volant.
• 1952 Ia fiinta Institutul National de Geronto-Geriatrie „Dr. Ana Aslan”, primul institut de geriatrie din lume.

Mai multe gasiti aici. ... vezi tot

pizza cu 50%

Va curge multa apa pe Dambovita, pana cand romanul isi va da seama ca "smecheria" nu-i tine de foame.
Alaltaieri mi-am facut drum prin Auchan, sa-mi clatesc ochii si punga, dupa cateva maruntisuri necesare gospodariei. Cum am intrat, o "fatuca reclama", imi intinde un bon, pe care scria in rezumat : vino cu acest cupon la restaurantul Dominium ... si poti sa iei o pizza cu 50%. L-am bagat in buzunar, cu gandul la promotiile trecute.
Am dat tura prin magazin, si la iesire, mi-am zis - ia sa vad, poate s-or mai fi desteptat intre timp, si pizza costa cu adevarat 50% ... Trec exact prin fata barului cu pricina, intru, arat bonul si intreb cat costa si cum arata pizza. Chelnerul, amabil, imi spune ca nu toate pizzele sunt la promotie, si ca cele care sunt, le gasesc in meniu. Ma uit in meniul indicat, si ... sa-mi cada fata. Pizza era medie si costa la pret intreg 265.000 (26,50). Si pe deasupra era dat un smac de rosie cu ceva galben si trei felii de carnat. Nu merita nici 20%, dar 50 ... Am iesit urgent.

Cam asta e ideea de promotie in tarisoara noastra draga.
Celor care isi imagineaza ca Romania se va integra curand in randul tarilor civilizate, iar omul de rand va pricepe legatura dintre calitate si nr. banilor din portofel, le sugerez sa-si faca bagajele pentru o lunga perioada de timp. ... vezi tot

vineri, 21 mai 2010

alte bancuri

Am facut curat prin e-mailuri, si am dat peste cateva perle:

Copilul îl întreaba pe tatal lui, ce înseamna politica?
Tatal îl pune pe genunchi si începe sa-i explice aratând exemple:
- Fii atent copilas, eu aduc banu în casa, deci eu sunt CAPITALISMUL. Mama are grija de bani, deci ea este GUVERNUL. Bunicul tau are grija ca totul sa fie în regula, deci el este SINDICATUL. Babysitterul nostru este CLASA MUNCITOARE si cu totii muncim ca tu, POPORUL sa te simti bine si sa nu-ti lipseasca nimic. Iar Fratiorul tau de câteva luni este VIITORUL nostru comun.
Copilasul retine tot ce a auzit si merge la culcare. În timpul noptii se trezeste ca fratiorul lui a facut caca în scutec si plânge. Se ridica si vrea sa-i zica mamei ce se întîmpla, dar asta doarme atît de adînc ca nu reuseste s-o trezeasca. Intra sa-i spuna bonei, dar tatal lui tocmai se hîrjonea cu ea în pat, în timp ce bunicul lui tragea cu ochiul prin fereastra. Nimeni nu-l observa, asa ca merge înapoi în pat.
Ziua urmatoare tatal lui întreaba daca poate sa spuna cu propriile cuvinte ce înseamna politica. Copilasul îsi aminteste de cele vazute noaptea si raspunde:
- Politica este cînd CAPITALISMUL profita de CLASA MUNCITOARE în timp ce SINDICATUL priveste neputincios. GUVERNUL doarme, nimeni nu baga în seama POPORUL, iar VIITORUL nostru este în cacat.
______________

Stiti care este legatura dintre fundul cailor si naveta spatiala ?
...
Ecartamentul standard al cailor ferate din Statele Unite este de 143.5cm .

Este un numar foarte ciudat. De ce se foloseste acest ecartament?
Pentru ca asa se construiau in Anglia, iar primele cai ferate din SUA au fost facute de englezi expatriati.

De ce construiau englezii asa? Pentru ca primele cai ferate au fost facute de oamenii care construisera tramvaiele premergatoare trenului si acesta era ecartamenul folosit de ei. Dar de ce se folosea la tramvaie acest ecartament?

Atunci cind au inceput sa se faca tramvaiele s-au folosit aceleasi scule si sabloane pe care le foloseau pentru a construi trasuri, iar la acestea, asta era spatierea rotilor. Dar de ce aveau trasurile nevoie de aceasta distanta intre roti?

Ei bine, daca ar fi incercat sa foloseasca orice alta spatiere, rotile s-ar fi rupt in cele din urma pe vreunul din vechile drumuri din Anglia, pentru ca aceasta era departarea dintre santurile sapate de alte roti de-a lungul timpului.

Cine construise aceste drumuri?

Primele drumuri ce acopereau mari distante in Europa (implicit in Anglia) au fost construite de Roma Imperiala, pentru legiunile ei. Multe drumuri au fost folosite de atunci pina in ziua de azi. Iar carele de lupta romane au sapat primele santuri in ele, si dupa ceea toata lumea si-a potrivit rotile dupa ele, ca sa nu riste sa si le strice. De vreme ce carele de lupta erau facute de romani (sau la comanda lor) erau toate la fel in privinta standardelor.

Ecartamentul cailor ferate din Statele Unite de 143.5 cm deriva din specificatiile originale pentru carele de lupta romane.. Birocratia este nemuritoare.

Astfel ca, daca vreodata va intilniti cu cine stie ce specificatii stranii si va intrebati "de unde curu' calului le-au scos astia?" este perfect posibil sa fie o intrebare corecta, pentru ca, de exemplu, carele de lupta romane erau facute astfel incit latimea lor sa fie cat fundurile celor doi cai. Astfel am gasit raspunsul la intrebarea de la care am pornit initial.

Si acum partea interesanta. Cind privim naveta spatiala pe platforma ei de lansare, vedem doua rachete auxiliare atasate de rezervorul principal de combustibil. Acestea sunt "Solid Rocket Boosters" -- SRB. SRB-urile sunt facute de Thiokol la fabrica din Utah. Inginerii care au proiectat SRB-urile ar fi vrut sa le faca mai mari in diametru, dar ele trebuiau transportate cu trenul de la fabrica pina la locul de lansare. Calea ferata trece printr-un tunel in munti. SRB-urile trebuiau sa
incapa in tunel. Tunelul este facut pe masura caii ferate, care este la
rindul ei cam cit dosurile a doi cai.
_________________

CHITANTA (de George Toparceanu)

Tanta , domnisoara Tanta
E-o duduie foarte sic,
Zvelta, cu ochi mari si negri,
Cap superb, nasucul mic,
Picioruse lungi si durde
Si cand se plimba prin Tei
Toti birjarii o admira:
- Ma, halal de mama ei!
Ce profesie are Tanta ?
Uite, n-as putea sa spun;
Nici nu ma intereseaza
Chiar daca o presupun.
Dar cum Tanta-i delicioasa
Si-are maniere fine,
Nici nu vreau sa stiu ce face,
Nici cu ce si nici cu cine.
Ca vecini se mai intampla
Ca sa-i cer un ac sau ata,
Sau imi cere ea o carte
Pana maine dimineata..
O vecinatate draga
Ne-a prins zilele-n catuse
Ca ades intru la Tanta
Fara sa mai bat la use.
Tot asa-ntr-o seara intru
Era iarna grea si ger,
Si-o gasesc in pielea goala
Stand langa calorifer.
Naucit de frumusetea-i
Dau sa ma retrag un pic
Insa Tanta-mi spune:
- Intra, intra draga, nu-i nimic !
Am intrat si beat de farmec
O-ntrebai plin de mister:
- Pentru ce stai goala, scumpo
Langa acel calorifer?
- Fiinca-a fost proprietarul,
Mi-a raspuns sagalnic Tanta
- Si-uite mi-am platit chiria,
Iar acum, usuc chitanta.
_____________

Erzsi era servitoare la domni în Cluj. În fiecare joi avea liber si se întorcea acasa seara foarte bine dispusa.
Într-o joi seara domnul o întreaba:
- Erzsi, ce faci tu joia de vii asa vesela acasa?
Erzsi: - O, domnu', noi joi întilneam cu Ildiko si cu Feri si Pista si mergem pe Feleac si jucam de-a ghicitul.
Domnul: - Cum e jocul asta, Erzsi?
Erzsi: - Mergem la căpiţa, noi fetele punem capul în căpiţa si baietii vin pe la spate si f*** la noi, iar noi trebuie ghicit cine fost. Chite un date vine mai multi tineri si noi nu putem ghici si atunci râdem si râdem, si ei f*** pâna ghicim cine fost.
Domnul: - Mai Erzsi , e tare interesant jocul asta, as veni si eu!
Erzsi: - Veniti domnu', ca joia trecuta fost si doamna si nu ghicit de 6 ori!
______________

Un ascultator tanar: Ce este aia logodna ?
Radio Erevan : Un fel de arest preventiv inainte de a fi condamnat pe viata.

Un tanar ascultator: Azi ma insor. Puteti sa-mi dati un sfat ?
Radio Erevan : Deja este prea tarziu.

Un ascultator: Este adevarat ca in viata trebuie sa-ti invingi inamicul cu propriile lui arme ?
Radio Erevan : Sunteti un copil, stimate domn ! Ati incercat sa purtati vreodata sutien sau portjartier ?

Un ascultator:De ce Adam si Eva au trait peste 800 de an i, iar astazi omul nu traieste mai mult de 100 de ani ?
Radio Erevan : Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult !

Un ascultator: Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul ?
Radio Erevan : Vaduva.

Un viitor ginerica: Ce este luna de miere ?
Radio Erevan : Este un concediu pe care il capata barbatul inainte de a lucra pentru noul sef.

Un tanar ascultator, mai nestiutor de felul lui : Este bine sa ramai celibatar ?
Radio Erevan : Depinde de ce vrei sa faci in viitor tinere: preferi sa cosi ciorapi sau sa speli vase ?

Un ascultator: De ce fetele lasa ochii in jos cand barbatii le fac declaratii de dragoste ?
Radio Erevan : Vor sa vada daca declaratiile sunt sustinute de ceva concret.

Un grup de ascultatori: De ce in China femeile merg in urma barbatului, iar in America se intampla mai rar lucrul acesta ?
Radio Erevan: In China , cand o femeie merge in urma sotului inseamna ca-l respecta. In SUA, cand o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste. Iar in Pakistan, inseamna ca este foarte probabil sa aiba loc un atentat cu bomba.

Un tanar si naiv ascultator intreaba: Exista vreo asemanare intre un urs polar si o fata mare ?
Radio Erevan : Da, una foarte mare. Amandoua speciile sunt pe cale de disparitie.

Un tanar sot: Exista sotie ideala ?
Radio Erevan : Desigur ! Este sotia care reuseste sa-si scoata sotul din incurcaturile pe care nu le-ar fi avut daca nu era insurat.

Un ascultator: Daca dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria?
Radio Erevan : Mahmureala de a doua zi dimineata !

Un ascultator: Exista femeia perfecta ?
Radio Erevan : Nici noua nu ne plac filmele SF !

Un ascultator: Cine a inventat valsul ?
Radio Erevan : Bineinteles ca Lenin, prin istorica sa lucrare: "Un pas inainte, doi pasi inapoi".

Un grup masiv, revoltat, de ascultatori: De ce in Turcia si in alte tari arabe, barbatii au voie sa aiba mai multe neveste si noi nu avem voie ?
Radio Erevan : Ca sa se deosebeasca de celelalte popoare, unde o femeie are mai multi barbati.

Un ascultator amarat din Romania : De ce trebuie sa strangem cureaua in vremuri de tranzitie ?
Radio Erevan : De gat.

O tanara ascultatoare, nevinovata si pudica: De ce multe fete se casatoresc cu batrani care innoata in bani ?
Radio Erevan : Fiindca sunt foarte miloase, si vor sa-i salveze de la inec !

Un ascultator, mare admirator al sexului frumos: Care parte a femeii este cea mai calda ?
Radio Erevan: Palma - cum ii pui o bancnota de 100 de dolari in palma , cum se topeste !

Un tanar ascultator: Ce este anatomia?
Radio Erevan : Este ceea ce avem cu totii, dar se vede mai bine la femei.

Un ascultator: Este adevarat ca in Erevan se imparte la toata lumea masina Moskvici ?
Radio Erevan : Stirea este adevarata ! Numai ca nu in Erevan, ci in Tbilisi, si nu Moskvici, ci Volga, si nu se impart, ci se confisca.

Un ascultator: Cum se trece de la capitalism la socialism ? Si, mai ales, cum se poate trece de la socialism la capitalism ?
Radio Erevan : De la capitalism la socialism se poate trece prin revolutie; iar de la socialism la capitalism cel mai bine se poate trece prin agentiile de turism.

Un ascultator are o dorinta: Va rog sa-mi spuneti cel mai scurt si mai interesant banc !
Radio Erevan: Cu placere, domnule ascultator din Romania ! Iata acest banc: "Un student si-a cumparat un apartament !"

Un ascultator: Prin ce a ramas celebru Razboiul de 100 de ani ?
Radio Erevan : Prin faptul ca atunci a aparut centura de castitate si meseria de lacatus mecanic !

Un ascultator: Exista vreo asemanare intre istorie si sutien ?
Ra dio Erevan : Desigur ! Una foarte mare ! Amandoua deformeaza realitatea !

Un ascultator: De ce se dau jos barbatii din pat noaptea ?
Radio Erevan : 2% pentru a merge la toaleta, 3% sa manance ceva, 95% sa plece acasa.

Un ascultator glumet: Am sa va spun o ghicitoare, sa vad daca puteti sa-mi raspundeti. Iata ghicitoarea mea: Intr-o incapere sunt patru insi din care numai unul lucreaza. Ghici, ce e ?
Radio Erevan : Grea ghicitoarea, dar noi putem sa va raspundem: trei functionari si un ventilator !

Un ascultator: Cum se imbraca eschimosii ?
Radio Erevan : Repede !

Un ascultator: De ce romanele politiste sunt scrise, cu mici exceptii, numai de barbati ?
Radio Erevan : Fiindca femeile nu stiu sa pastreze un secret pana la capat.

Un ascultator: Ce este statistica ?
Radio Erevan : Este ceva asemanator costumului de baie: arata multe, dar ascunde esentialul !

O ascultatoare: Si totusi, ce credeti dumneavoastra despre barbati ?
Radio Erevan : Toti sunt la fel, doar salariile lor difera !

Un copil: Nene, ce face gaina dupa ce a ouat ?
Radio Erevan : Publicitate !

Un ascultator: Si ce este, totusi, un alcoolic ?
Radio Erevan : O persoana care bea mai mult decat medicul sau de familie !

Un ascultator: De ce numarul oamenilor este mai mare decat cel al maimutelor ?
Radio Erevan : Pentru ca in pat este mai comod decat in copac.

Un ascultator: Exista in viata unei femei 10 ani cu adevarat frumosi ?
Radio Erevan : Absolut ! Cei dintre 28 si 30 de ani.

O ascultatoare din Anglia : Exista vreo diferenta intre un englez potent si un italian impotent ?
Radio Erevan : Nici una !

Un ascultator: Cand se opreste o romanca din vorbit ?
Radio Erevan : La doua ore dupa deces.

Un ascultator din Romania : In aceste vremuri grele pentru tara, este recomandabil sa ne intoarcem cu fata spre Occident ?
Radio Erevan : Nu, in nici un caz ! Daca v-ati intoarce cu fata spre Occident, fundurile voastre ar straluci spre Turcia, care atat asteapta.

Un ascultator: Prin ce se deosebeste o parasuta rupta, de un prezervativ gaurit ?
Radio Erevan : In primul caz vom avea un om mai putin printre noi, iar in celalalt un om in plus.

O ascultatoare: Poti ramane insarcinata de la distanta ?
Radio Erevan : Se poate, daca distanta este mai mica decat lungimea.

O ascultatoare: Este adevarat ca barbatii cer femeilor acelasi lucru ?
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Unii cer si bani.

Un ascultator fidel: Cum este viata unui barbat fara nevasta ?
Radio Erevan : Mai ieftina.

Un tanar logodnic: Care poate fi cea mai mare deceptie a unui logodnic ?
Radio Erevan : Sa ceara mana fetei si sa primeasca piciorul tatalui.

Un ascultator: Cand a folosit Lenin pentru prima data expresia:"Invatati ! Invatati ! Invatati !"
Radio Erevan : Cand a vazut carnetul de note al lui Stalin.

Un ascultator: Exista vreo imprejurare in care barbatul isi da seama ce-i fericirea ?
Radio Erevan : Da, o singura imprejurare, dupa nunta, dar atunci e prea tarziu.

Un ascultator: Este adevarat ca in Rusia porumbul creste cat stalpii de telegraf ?
Radio Erevan : Desigur, cu o precizare: nu la fel de inalti, ci la fel de rari.

O ascultatoare: O femeie poate fi violata in timp ce alearga ?
Radio Erevan : Niciodata ! o femeie cu fusta ridicata fuge mai repede decat un barbat cu pantalonii in vine !

O ascultatoare: Cum este zebra ? Alba cu dungi negre sau neagra cu dungi albe ?
Radio Erevan : Da.

Un ascultator: Ce poti face cand doctorul iti interzice sa te apropii de votca ?
Radio Erevan : Bei votca de la distanta, cu paiul.

Un ascultator: Poti sa te descurci cu sexul slab ?
Radio Erevan : Da, dar e de preferat sa fie tare.

Un copil: Cand e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor?
Radio Erevan : Cand doarme paznicul.

O ascultatoare: Ce este un corp transparent ?
Radio Erevan : Ceva prin care se poate vedea. Exemplificam: gaura cheii !

Un ascultator: Ce este un an lumina ?
Radio Erevan : Pe noi nu ne intereseaza, noi platim consumul lunar.

Un copil: Cat poate trai o camila fara sa bea apa ?
Radio Erevan : Pana moare.

Un batranel: Ce pot sa-i dau unei fete tinere si frumoase, ca sa pot sa o imbratisez ?
Radio Erevan : Cloroform.

Un ascultator: Cine a fost Cristofor Columb ?
Radio Erevan : Primul socialist: nu stia unde merge, habar n-avea unde se afla si toate acestea pe banii contribuabililor.

Un ascultator: Exista vreo asemanare intre supa si femeie ?
Radio Erevan : Bine inteles ! Nici una nu trebuie lasata sa se raceasca.

O ascultatoare: Poate iesi ceva din relatia dintre o femeie desteapta si un barbat prost ?
Radio Erevan : Desigur ! O pensie alimentara.

Un ascultator: Ce este un "titlu onorific" ?
Radio Erevan : Titlu onorific este atunci cand sotia spune: "Sotul meu este capul familiei"...

Un ascultator: O femeie poate ramane insarcinata de la vant ?
Radio Erevan : Da, daca vantul bate dinspre cazarma....

Un copil: Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre ?
Radio Erevan : Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria....

Un sofer din Romania: O Dacie poate lua o curba de 90 de grade, cu o viteza de 120 de kilometri pe ora ?
Radio Erevan : Bineinteles ca poate, dar numai o singura data....

O bunicuta: Nepotelul meu are 11 ani. Pot sa incep sa-i fac educatie sexuala ?
Radio Erevan : Puteti, daca vreti sa aflati noutati.

Un ascultator: Care a fost cel mai nefericit si ghinionist om de pe Glob ?
Radio Erevan : Iuri Gagarin, pentru ca, dupa ce a inconjurat globul
pamantesc de sapte ori, tot in URSS a cazut.

Un ascultator: Prostia este ereditara ? Eu asa cred.
Radio Erevan : Nu-i frumos, tinere, sa vorbesti urat despre parintii tai.

Un ascultator: Si boii se insoara, nu-i asa ?
Radio Erevan : Da, domnule ! Numai boii...

Un ascultator: Ce pot sa fac pentru a scapa de cainii care ma simt de la o distanta de un kilometru, cand vreau sa sparg o casa ?
Radio Erevan : O baie...

O ascultatoare: Este adevarat ca 80% dintre barbati isi inseala
nevestele in America ?
Radio Erevan : Da, este adevarat ! Restul si le inseala in Europa.

Un ascultator: Este adevarat ca femeile iubesc paturile tari ?
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Femeile iubesc paturile in care este ceva tare....

Un ascultator: Mai poate fi actuala vechea deviza leninista: "Invatati! Invatati ! Invatati !" ?
Radio Erevan : Da, dar in forma: "Inhatati ! Inhatati ! Inhatati !

Un ascultator: Ce poate face o femeie cu sotul ei care se uita tot
timpul dupa fuste ?
Radio Erevan : Va sugeram sa-l trimiteti intr-o vacanta in ...Scotia.

Un ascultator: Cati miliardari sunt in Romania ?
Radio Erevan : Nu stim, dar pana sa va raspundem au mai aparut cativa.
... vezi tot

joi, 20 mai 2010

despre taxe la 1377

Un mare invatat arab, pe nume Ibn Khaldun, facea la 1377 in scrierea sa - Muqaddimah, adica acum mai bine de 600 de ani, o remarca privind taxele si impozitele.

"Taxele si birurile asupra supusilor sunt mici, acestia au energia si dorinta de a face diverse lucruri. Cultura creste, pentru ca taxele scazute sunt multumitoare. Cand intreprinderile culturale se dezvolta, numarul de biruri si taxe individuale creste. In consecinta, banii ce vin din taxe, care reprezinta suma totala a birurilor individuale, vor fi mai multi".


Mai ziceti ceva ...
Cred ca "invatatii" nostri sunt in Comuna Primitiva. :)) Le recomand sa studieze cateva invataturi despre economie aici.

Ba nu, cred ca "invatatii" nostri nu sunt decat marionete in mainile celor care conduc lumea dinainte de 1300. Dar nu ei ma ingrijoreaza cel mai mult, ci votul milioanelor de "mancatori de kkt" cu lingurita electorala, din '90 pana azi, care cu buna credinta si interes, au facut ca Romania sa ajunga unde a ajuns. Scuze pentru duritatea afirmatiei.:) ... vezi tot

miercuri, 19 mai 2010

scrisoare

O buna prietena mi-a trimis mai demult o scrisoare despre ... downshifting.

Scrisoarea unui mexican care lucrează la Volvo

În curând se împlinesc 18 ani de când am început să lucrez la Volvo, o întreprindere suedeză. A lucra cu ei este ceva foarte interesant. Orice proiect ia aici 2 ani pentru a se concretiza, oricât de ingenioasă sau simplă ar fi ideea. Este o regulă.
Procesele de globalizare cauzează în noi (mexicani, brazilieni, argentinieni, columbieni, peruani, venezuelieni, australieni, asiatici etc...) o anxietate generalizata în căutarea de rezultate imediate. In consecinţă, stilul nostru rapid nu se încadrează deloc cu termenele întârziate de scadenţă ale suedezilor.
Suedezii dezbat, şi iar dezbat, organizează „n” şedinţe, efectuează evaluări, etc..., ŞI LUCREAZĂ ... după o schemă mult mai încetinită. Ceea ce este uimitor, este că acest stil dă tot timpul rezultate, în timpul lor (al suedezilor), astfel că punând împreună maturitatea necesităţii cu tehnologia potrivită, nu prea înregistrează pierderi.

Pe scurt:
1) Suedia este o ţară de mărimea unui singur stat federal din Mexic;
2) Nu are decât 8 milioane de locuitori;
3) Cel mai mare oraş, Stockolm, abia dacă are 1,5 mil. de locuitori, aşa ca o mică localitate din Mexic;
4) În Suedia îşi au sediul mari întreprinderi cu capital autohton: Volvo, Scania, Ericsson, Electrolux, ABB, Ikea, Nobel Biocare, etc. Pentru a avea o idee de importanţa lor ajunge să menţionez că Volvo face motoarele propulsoare ale navetelor NASA.

Nimic rău în asta, nu-i aşa? Poate se înşeală suedezii, dar ei sunt cei care-mi dau mie salariul. Trebuie sa menţionez ca nu cunosc un alt popor care să aibă o cultură colectivă ca a suedezilor.

Vă voi povesti o scurtă istorie, doar ca să vă faceţi o idee:
Prima dată când m-am dus în Suedia, în 1990, unul dintre colegii mei suedezi mă aducea la serviciu în fiecare dimineaţă cu maşina lui. Era în septembrie, era frig şi fulguia. Ajungeam foarte repede la întreprindere şi el parca maşina tot timpul foarte departe de intrare. În fiecare dimineaţă veneau cu maşina la serviciu în jur de 2 mii de angajaţi...
În prima zi nu am făcut nici un comentariu, nici în a doua sau în a treia, dar în una din zilele ce au urmat, cu un pic mai multa încredere, l-am întrebat pe colegul meu:
- Aveţi locuri de parcare fixe aici? Am văzut că parcarea este complet goală când ajungem şi totuşi tu parchezi la mare distanţă de intrare....
Iar el mi-a răspuns simplu:
- Nu, dar cei care ajung foarte devreme, au tot timpul sa meargă până la intrare, dar cei care ajung mai târziu, au mai multă nevoie să găsească locuri aproape de intrare, nu crezi?
Imaginaţi-vă ce faţă am făcut. Această întâmplare a fost suficientă ca să-mi schimbe în profunzime mentalitatea.


Mai nou, în Europa există un curent denumit „Slow Food” (Slow Food International Association). Asociaţia internaţională a alimentaţiei cu răbdare, al cărei simbol este melcul, îşi are centrul în Italia. Ceea ce predica mişcarea "Slow Food" este că oamenii trebuie să prepare mâncarea lent, pentru a se bucura de procesul respectiv, apoi să mănânce şi să bea lent, pentru a savura mâncarea împreună cu familia, cu prietenii, fără grabă şi de calitate.
Ideea este de a se contrapune spiritului "Fast Food" şi a tot ceea ce reprezintă el ca stil de viaţă. Surpriza este că, după cum scrie revista Business Week în ultimele sale ediţii europene, mişcarea „Slow Food” serveşte ca bază pentru o mişcare mult mai amplă numită „Slow Europe”. Totul a pornit de la punerea în discuţie a grabei şi nebuniei generate de globalizare, de dorinţa de bunuri în cantitate mare, opusă celei de a avea calitate, mă refer la calitatea vieţii şi la calitatea umană.

Conform revistei Business Week, muncitorii francezi, chiar dacă lucrează mai puţin (35 de ore pe săptămână), sunt mai productivi decât colegii lor americani sau britanici. Şi germanii, care în multe întreprinderi au introdus săptămâna de lucru de 28,8 ore, au văzut productivitatea crescând cu un lăudabil 20%. Aceasta atitudine, numită „Slow Attitude”, atrage atenţia până şi americanilor, discipolii lucrului rapid, imediat şi în serie mare. Pe de altă parte, această atitudine fără grabă nu înseamnă să se facă mai puţin, nici să se obţină calitate şi productivitate mai mici, ci mai multa perfecţiune, atenţie la detalii şi mai puţin stress.

A practica acest lucru în viaţă, înseamnă o întoarcere la valorile familiei, ale prietenilor, ale timpului liber, ale bunului simţ, ale vieţii în micile comunităţi. O întoarcere la AICI, prezent şi concret, opus lui MONDIAL, nedefinit şi anonim. Înseamnă a relua valorile esenţiale ale fiinţei umane, a micilor plăceri ale cotidianului, ale vieţii simple şi ale convieţuirii, ale religiei şi credinţei. INSEAMNA UN MEDIU DE LUCRU MAI PUŢIN COERCITIV, MAI VESEL, MAI CALM, ŞI TOTUŞI MAI PRODUCTIV, MEDIU ÎN CARE TOŢI OAMENII FAC CU PLĂCERE CEEA CE ŞTIU EI MAI BINE SĂ FACĂ.

E recomandabil sa ne gândim mai în amănunt la toate acestea. E posibil ca vechile proverbe: „Cu răbdarea treci marea” şi „Graba strică treaba”, să merite din nou atenţia noastră în aceste timpuri de nebunie. Nu ar fi bine ca întreprinderile din comunitatea, oraşul, statul sau ţara noastră sa înceapă a dezvolta programe serioase de calitate, fără grabă, chiar pentru a mări productivitatea şi calitatea produselor şi serviciilor, fără a pierde calitatea umană?

In filmul „Parfum de femeie” există o scenă de neuitat. Orbul, interpretat de Al. Pacino, invită o fată la dans. Tânăra îi spune:
- Nu pot, logodnicul meu va sosi dintr-o clipă în alta.
La care orbul îi răspunde:
- Ştii, viaţa se trăieşte într-o clipă!
Şi o duce pe ringul de dans. După unii cel mai bun moment al acestui film e acest tangou care durează 2 - 3 minute.

Mulţi trăiesc alergând după timp şi îl ajung doar când mor, fie de un infarct, fie de un accident pe autostradă pentru că goneau prea tare pentru a ajunge la timp. Alţii sunt prea nerăbdători să trăiască în viitor, şi uită să trăiască în prezent, care este unicul timp care există cu adevărat.

Toţi avem pe această planetă acelaşi timp, nici mai mult, nici mai puţin de 24 de ore pe zi. Diferenţa stă în utilizarea acestor ore de către fiecare din noi. Trebuie sa învăţam să profităm de fiecare moment, pentru că, după cum zicea John Lennon: „Viaţa este ceea ce se întâmplă în timp ce noi planificăm viitorul”. ... vezi tot

marți, 18 mai 2010

despre elite

Mi-a ramas in memorie replica prietenului meu din copilarie Radu, aflat in Germania de mai multi ani, parte dintr-o discutie mai ampla despre "criza" si motivele ei. Am decis s-o pun pe blog, pentru ca mi s-a parut teribil de pertinenta, vis-a-vis de comentariile "elitelor" romanesti.

"Luci, eu sunt convins ca nimic nu se schimba din configuratia momentana si fiecare criza va intari solidaritatea si coeziunea zonei Euro. Vestul de care spui se identifica in mare cu cu ceva mai mult decat statele dezvoltate. De fapt, statele dezvoltate isi datoreaza nivelul unei elite economice, care aduce bunastarea la ea acasa. Daca in Ro. nu putem vorbi de o astfel de patura nu e vina Germaniei, care in definitiv face totul sa isi mentina acei oameni si sa le dea avantajele de siguranta investitionala (si de ce nu, si de imagine), de care au nevoie ca sa isi pastreze si consolideze pozitiile. Elitele occidentale gandesc si in termeni natiune/stat insa in mod clar se orienteaza spre profit. De aceea un politician german spunea acum cativa ani: "Acum patriotism inseamna sa investim in strainatate (chiar cu pretul sacrificarii unor locuri de munca)".
Aceasta este adevarata criza - lipsa conditiilor de dezvoltare a elitei locale !"

In loc sa ne promovam elitele, ne-am straduit din rasputeri sa aruncam cu noroi in Becali, Patriciu, Vantu si altii. Mai in gluma, mai in serios, chiar, avem elite ? Elite de afaceri, capabile sa dea tarii o imagine de stabilitate financiara ? ... vezi tot

maine e miting mare

Maine e miting mare in Piata Victoriei. Dragnea de la PSD estima ca se vor aduna cam 15.000 de oameni. "Am stat de vorba zilele trecute cu oameni din judete. M-au rugat sa le asiguram transportul, pentru ca vor sa vina ... gratis.". Ce sa intelegem ? Ce cautau Dragnea si alti PSD-isti in judete, daca nu sa asigure ... transportul ?:)
Haios mi se pare un alt aspect, si anume ca PSD-ul incearca sa recastige capital electoral si politic folosindu-se de sindicate. Pentru ca mitingul este organizat de sindicate. Sunt cuiros daca va prinde la prostime. Insa cum spunea un ilustru ziarist, prostimea are memorie scurta. Asa ca, ma astept sa inghita si gogoasa cu PSD - aparatorul oamenilor saraci. Numai saraci nu sunt in fruntea lui, dupa ce mai mult de 10 ani au furat de-au rupt. Acum au ajuns saraci. Of, Nastase ...
Pe de alta parte, Basescu o sa zbiere exact ca Ceausescu, ca mitingul este fabricat. Asa cum mortul tipa ca ... "agenturili straine", asa Basescu o sa tipe ca in spatele oamenilor sunt partidele politice. O fi asa, n-o fi asa ... ramane de vazut.
Da' io ma intreb, din aia 100.000 de spectatori la AC/DC, cati s-or fi intors la casele lor ? Au fost si "turisti" straini, din cate am auzit.:))
Cam "curajoase" declaratiile lui Ponta si Dragnea. Sa fie nasbuinta, sau stiu mai multe decat stim noi, si in zilele urmatoare se pregateste ceva ? ... vezi tot

luni, 17 mai 2010

bancuri de la est

Intrebare: Ce este scris pe spatele Statuii Libertatii?
Raspuns: Made in China !

Intrebare: Ce sa fac, ca sa par mai subtire ?
Raspuns: Intuneric, doamna !

Intrebare: Ce este un celibatar?
Raspuns: Un om care a pierdut ocazia de a face nefericita o femeie.

Intrebare: Tovarase, spuneti-mi, cum sa procedez pentru a emigra in SUA?
Raspuns: Lasati numele si adresa exacta si va veni cineva sa va ia !

Intrebare: Isi face efectul si pe Luna pilula anticonceptionala?
Raspuns: Da, dar costumul spatial ofera o protectie mult mai buna.

Intrebare: Care este diferenta dintre un optimist si un pesimist?
Raspuns: Diferenta este ca optimistul invata limba engleza iar
pesimistul chineza.

Intrebare: Tovarase redactor, este adevarat ca si americanii au pitici?
Raspuns: In principiu da, dar cei rusi sunt mai mari.

Intrebare: Tovarase Secretar General, e adevarat ca armatei noastre i-a fost cerut ajutorul de catre Cehoslovacia?
Raspuns: Da, cererea din 1939 a fost aprobata in 1968.

Intrebare: Domnele Prim Ministru, ce este haosul?
Raspuns: Nu raspund la intrebari din agricultura.

Intrebare: Zebrele sunt negre cu dungi albe, sau albe cu dungi negre?
Raspuns: Da !

Intrebare: Se poate lua o boala venerica intr-un W.C. al unui vagon de tren?
Raspuns: In principiu da, dar e cam incomoda pozitia.

Intrebare: Cum reactioneaza guvernul sovietic intr-o situatie fara iesire?
Raspuns: Am mai spus ca nu raspundem la intrebari din domeniul agriculturii...

Intrebare: Credeti ca iaurtul este un remediu impotriva impotentei?
Raspuns: In principiu da, dar numai in combinatie cu ipsosul.

Intrebare: Cînd va începe Marea Foamete Mondiala?
Raspuns: Când vor începe chinezii sa manînce cu lingura

Intrebare: Va veni un alt Razboi Mondial?
Raspuns: Nu! Dar va fi o lupta pentru pace, ca nici piatra pe piatra nu va mai ramâne.

Intrebare: Ce e un salariu?
Raspuns: Un fel de menstruatie: astepti o luna si trece dupa trei zile.

Intrebare: Ce e mai valoros decât laptele matern?
Raspuns: Ambalajul.

Intrebare: Cum e mai bine sa mori: de sifilis sau de dezinterie?
Raspuns: Mai bine sa mori ca un barbat, decât ca un rahat.

Intrebare: E adevarat ca Ceaikovski a fost homosexual?
Raspuns: Da, dar noua ne place din alte motive.

Intrebare: Cum poti trai doar din salariu?
Raspuns: Nu stim. Nici n-am încercat.

Intrebare: Care este diferenta între Capitalism si Socialism?
Raspuns: Capitalismul este exploatarea omului de catre om, in socialism este invers. ... vezi tot

sâmbătă, 15 mai 2010

o voce dumnezeiasca

Una din pasiunile mele este sa ascult muzica bizantina. Nestemate coborate din veacuri. Nimic nu se compara cu o vecernie la una din frumoasele noatre manastiri.
Muzica bizantina - Divna Ljubojevic

Restul melodiilor le gasiti pe Trilulilu


... vezi tot

phoenix

... vezi tot

joi, 13 mai 2010

de ce nu imi pare rau

Zilele trecute stateam la povesti cu sora-mea. E inginer la o companie privata si avea ca tema, echiparea unor cutii metalice cu amorizoare de soc, de un tip mai special. Lucrarea era pentru afara. A dat un search pe net si a gasit doua oferte - una germana si cealalta a unui institut din Romania. In pagina romaneasca spunea ca amortizorul cu pricina a fost premiat in 1999 la Geneva, si a reprezentat efortul unor ani de munca din partea unei echipe de cercetatori, in frunte cu profesorul Xulescu.
Sora-mea, cum e o fire mai patriotica, si cum pe vremuri lucrase si ea intr-un institut similar, i-a dat pe nemti la o parte si i-a sunat pe romanasi. A vorbit cu ei si i-a chemat la sediul firmei, sa-si prezinte oferta.
Dupa doua zile, s-au prezentat doi tipi, unul pe la 68 de ani, iar celalat pe la 50. Primul era profesorul, iar celalalt era asistentul.
Le-a povestit despre ce e vorba, caracteristicile aparatului respectiv si ce are nevoie. Se astepta ca acestia sa scoata "obectu'" pe masa si sa zica "costa atat", cum era firesc si cum vazuse in oferta nemtilor de pe net.
Ce credeti ca s-a intamplat ? :) Profesorul - "Stiti, noi avem un prototip; nu e inca lansat in productia de serie". Fac o paranteza - produsul respectiv e de marimea unei cutii de Diazepam si contine doua pistoane si un arc. Raspunsul lor: "Completati-ne dumneavoastra o cerere pentru tema de cercetare, in care sa specificati toate caracteristicile aparatului, eventual ne puneti la dispozitie si aparatul (20.000 $), dupa care noi vom lansa tema. Pentru lansare ne trebuie cam trei luni, si dupa ce vom finaliza cercetarea, ne mai ia inca doua sa executam produsul. Costurile s-ar ridica cam la 15.000 de euro.". Sora-mea a ramas masca ! Chiar si-a gasit cu greu cuvintele, nu emotionata de profunzimea discursului, ci de imbecilitatea protagonistilor. In cele din urma le-a sugerat elegant ca se va gandi la propunerea lor, dar i se pare cam mult, ca dupa 11 ani produsul sa nu fie lansat in productia de serie. Si ca a mai gasit o oferta, din Germania, in care apare o lista cu 100 de dimensiuni, de la 1 euro, la 50 euro bucata. Iar livrarea se face in maxim 7 zile.
Cam asta a fost povestea ei.

Si sa va spun si povestea mea. Protagonistii, nu erau chiar imbecili, pentru ca daca ar fi fost, bunicutul de 70 de ani, ar fi fost demult la pensie. Stiti cati bani au papat institutele de cercetari romanesti in ultimii 20 de ani, fara sa scoata aproape niciun produs de serie, sau sa se vada vreun rod al muncii creatoare ? Cred ca sute de miliarde de Euro. De ce ? Pentru ca imediat dupa '90 crema cercetarii romanesti a facut scandal, ca ... "moare cercetarea !". S-a dat legea prin care an de an s-au alocat fonduri grase, si asa s-a "salvat cercetarea". Toti puturosii, pupincuristii si neamurile politicienilor s-au aciuiat in fel si fel de institute, si-au tras SRL-uri capusa, au facut rost de proiecte fictive si s-au pus pe tocat banii statului.

Vedeti, de-asta nu-mi pare rau pentru ce-o sa ne astepte in viitorul apropiat. Unii chiar o merita ! Si am vaga banuiala, ca nu sunt foarte putini. :) ... vezi tot

luni, 10 mai 2010

fara cuvinte

Iata o imagine de Gold Medal ! A fost facuta de amicul Calin Hera, pur intamplator, cu ocazia Expozitiei Mondiale 2010, de la Shanghai. Povestea ei o gasiti pe blogul lui Calin.
... vezi tot

feed the beast !

Am gasit pe blogul "descultei" un fragment, decupat dintr-o revista din anii '80, despre cum sa pastrezi un barbat.

"Nu uitaţi că în fiecare bărbat se află câte o bestie. Deci, dacă merită, hrăniţi bestia, mai ales atunci când faceţi dragoste. Nu vă comportaţi ca nişte sfinte. Nu trebuie să aveţi prejudecăţi. În jocul pasional al amorului trebuie să daţi dovadă de fantezie şi curaj."

E tare, nu ? :)) ... vezi tot

reflectii despre democratie

O alta aberatie pe care o aud de vreo douazeci de ani incoace, este aceea ca Romania este o tara democratica, ca romanul se afla de ceva vreme in democratie. Sau alta si mai gogonata, ca avem o democratie prost intelesa.
Sa lamurim trei notiuni ...

Un sistem social se numeste democratic, daca se poate intretine singur. Adica se poate autoregla, fara interventie din afara. Cand spun "din afara", ma refer la oricine altcineva, organism de coercitie, individ sau tert, care sa intervina intr-o relatie intre doi indivizi sau un individ si societate. Sa ma exemplific. Intr-o democratie, nu poti calca pe iarba, pentru ca in momentul imediat urmator, cel care a plantat iarba pune mana pe par, iti arde una peste picior, si pe urma iti cere banii de doua ori. O data pentru iarba ofilita, si inca o data pentru iarba cea noua. Acesta este un sistem democratic. Abaterile pe care le permite sunt extrem de fine, iar fiecare individ este legat de alt individ pe orizontala si ierarhic pe verticala, prin relatii in general economice si etice. Legatura dintre stat si popor este una bi-directionala, reglata de sistemul electoral. Intr-un sistem democratic, transferul de putere (economica si politica) se produce pe verticala, prin acumulari la varful societatii si descarcari periodice catre baza ei. Un sociolog ar putea defini mai exact termenii. Un sistem democratic perfect nu are nevoie de stat, care sa intervina, prin legi si masuri. Natura este un astfel de sistem.

Un sistem anarhic, este un sistem in care legaturile intre indivizi sunt rupte. Pe scurt, fiecare face ce vrea. Nu exista autoreglare si abaterile sunt extrem de largi si permisive. Daca un individ calca pe iarba, nu se intampla nimic, pentru ca, de regula, iarba este pusa de cineva care nu are nicio relatie economica sau etica cu iarba. Faptul ca iarba este sau nu calcata, nu conditioneaza venitul celui care a plantat-o. Adica nu e iarba lui. Un sistem anarhic nu are structura pe orizontala sau pe verticala. Legatura dintre stat si popor este una uni-directionala, instituita de sistemul electoral, fals democratic, si fara intoarcere catre electorat. Intr-un sistem anarhic, puterea (economica si politica) se acumuleaza la varf, in mainile unui grup restrans, selectat de permisivitatea sistemului si a societatii (somnul natiunii ...). La un moment dat intervine blocajul, pentru ca sistemul nu se poate autoregla.

Un sistem dictatorial, este un sistem impus de un individ, sau grup apropiat. Acestia istituie norme, legi, de relationare intre indivizii societatii bazandu-se pe interesul lor, si foarte putin al majoritatii. Pentru ca esenta dictaturii este transferul ilicit de capital anterior dobandit intr-un sistem democratic. Daca un individ calca pe iarba, in momentul imediat urmator este penalizat, nu de de cel care a pus iarba, ci de un organism de coercitie instituit de catre dictator. Scopul nu este de cel protejare si compensare a celui pagubit, ci de folosire a banilor obtinuti pentru imbogatirea grupului privilegiat. Intr-o dicatatura nu poate fi vorba de sistem electoral, decat pentru legitimarea initiala. O dictatura se legitimeaza prin mijloace propagandistice. Cand intervine blocajul, atunci cand un alt grup de interese (economice si politice) vrea sa preia puterea. Blocajul nu intervine de la sine, ca intr-un sistem anarhic, pentru ca dictatorul este interesat ca sistemul creat de el sa functioneze.

Imi cer scuze pentru nefolosirea unor expresii de specialitate, sociologice, juridice sau economice.:)

Acum vine intrebarea fireasca, unde ne aflam noi ? In ce sistem ? Dupa parerea mea, Romania a fost o societate cat de cat democratica pana dupa al Doilea Razbloi Mondial. Comunistii au venit la putere, bazandu-se pe dezechilibrul creat de dictatura lui Carol II-lea. Antonescu a fost un patriot si nu un dictator, cum sustin unii, pentru ca i-a lipsit scopul personal.
Comunistii au instituit dictatura proletara, prin care o mana de oportunisti au profitat de sprijinul Moscovei si al "unora", sa transfere capitalul acumulat in mana marilor industriasi si latifundiari, in mainile "poporului".
Ei au creat un gen de societate foarte interesanta, pe care o intalnim de la sud, pana la Marea Baltica. Au creat o societate complet dependenta de dictatura. Iar cand dictatura a disparut, ea a ramas neconditionata de relatii economice si etice specifice unui sistem demoratic, transformandu-se intr-o societate anarhica. A creat un individ obisnuit sa i se spuna ce sa faca, sa i se dea. Asa era in 1990. Cei douazeci de ani de economie de piata au creat bazele unei societati democratice. Stiti cine sunt cei care inteleg democratia ? Patronii si cei care vad o legatura directa intre client si contul din banca. Cei care nu percep fenomenul, sunt cei sustinuti de catre stat, respectiv pensionarii si cei din administratie.
Pentru ca trebuie sa spun, democratia se bazeaza pe relatii economice directe.

Criza va reforma societatea romaneasca din temelii, punand-o pe baze reale, democratice, intorcand-o la starea dinainte de 1945. Depinde foarte mult de conditiile geo-politice si aliantele care se vor forma.
Foarte multi cred ca Romaniei "i se va mai da" in continuare, neconditionat. Fals, pentru ca cei care ne-au dat, si-au atins scopul, mentionat de mine intr-o postare anterioara. Iar ce avem, nu prea se mai cere pe o piata in cadere.
De fapt, noi avem de reformat doua lucruri: societatea si economia, iar ultima o va forta pe prima.

De ce are nevoie Romania in momentul de fata ? Cred ca avem nevoie de lideri dictatori.
Astept comentarii ...
... vezi tot

duminică, 9 mai 2010

ray mears - bushcraft

"Natura ne ajuta sa descoperim cine suntem si de unde venim" [Ray Mears].
si restul episoadelor ... ... vezi tot

9 mai 1877

Romania are doua doua zile memorabile: Ziua Independentei, la 9 Mai 1877 si Ziua Unirii, la 1 Dec. 1918.
în Sesiunea Extraordinară a Adunării Deputaţilor din 9 mai 1877, ministrul de Externe, Mihail Kogălniceanu, a declarat ruperea oricăror legături cu Poarta Otomană şi a proclamat independenţa de stat a Romaniei. A doua zi, la 10 Mai, declaratia Parlamentului a fost semnata si de catre Carol I.

Popor roman, priveste si adu-ti aminte ! Alunga-ti pentru o clipa ignoranta si gandeste-te cati fii ai tai si-au dat viata. Pentru ce ? Pentru ca tu sa poti privi cu mandrie la veacurile care vor veni. Gandeste-te si la asta ! Si daca n-ai reusit sa-ti aduci aminte de au murit, nu-i nimic, cinsteste-le doar memoria si atat !

Dumnezeu sa-i odihneasca in pace !
... vezi tot

herastrau in luna lui mai

herastrau_debarcaderherastrau_vlad2010herastrau_ecluzaherastrau_fishingherastrau_vaporas ... vezi tot

sâmbătă, 8 mai 2010

René Lalique

Pe 5 mai s-au implinit 65 de ani de la moartea lui René Lalique. Daca nu stiati, el a inventat tehnologia fabricarii bijuteriilor din sticla. Tehnologie ce a dus in anii 1920 la falimentul unui alt mare fabricant si designer - Emile Galle. Stilurile in care a lucrat sunt Art Nouveau si Art Deco.
René Lalique s-a nascut la 6 aprilie 1860, intr-un satuc numit Ay en Campagne. Doi ani mai tarziu familia sa s-a instalat in suburbiile Parisului.
Manufactura Lalique din Alsacia, regiune cu traditie in prelucrarea sticlei, devine cunoscuta incepand cu 1921. Cu admiratie retinuta pentru inventivitatea tanarului Lalique, parintii sai ii spuneau: „Tu veux faire des dessins de bijoux, mais cela ne mene a rien!”.
Stilul Lalique se remarca prin modelarea manuala a sticlei si emana feminitate si naturalete. Pastrand sursele de inspiratie ale stilului Art nouveau, fauna si flora, (cele mai intalnite simboluri sunt paunul, diverse insecte si personaje fantastice) Lalique inoveaza alaturand sticlei materiale putin uzitate pana atunci in crearea bijuteriilor: sticla, piele, fildes, pietre semipretioase.
Femeile din inalta clasa sociala si artistele vremii erau de-a dreptul cucerite de bijuteriile Lalique: Arconati-Visconti, contesa de Béarn, printesa de Guermantes, Mme Waldeck-Rousseau, actrita Sarah Bernhardt(pentru care realizeaza in 1902 un costum de scena).
Obiectele create in atelierele Renee Lalique apartin patrimoniului artistic si cultural national si international si sunt pastrate in peste 40 de muzee din intreaga lume.
Iata mai jos cateva exemple.... vezi tot

vineri, 7 mai 2010

adevarata criza


Ideea acestui post mi-a venit in urma unui schimb de comentarii pe facebook, cu un prieten german. Era vorba despre intentia Germaniei de a se separa, impreuna cu alte tari dezvoltate, de Uniunea Europeana, si a forma o noua uniune, un fel de noua Liga Hanseatica. Reactia mea, a fost prompta - "pai normal, dupa ce ne-au adus in sapa de lemn, acum ... adio ?!".
Si nu-i asa ? Pai sa vedem ...
Nu-l ridic in slavi pe Ceausescu. A fost un bou ! A subjugat o natie ideilor sale de a deveni independent de FMI, dupa ce i-a dat afara din tara pe la inceputul anilor '80. Ma rog, n-a fost el tampit in totalitate, pentru ca si-a dat seama de adevaratele intentii ale fondului, intentii care, se pare ca au scapat intentionat conducatorilor de dupa ...
In '89 devenisem aproape independenti de restul lumii. Importam materii prime din cateva tari prietene din sud si exportam in CAER si Asia.
Productivitatea era extrem de scazuta, in mare parte datorata supraproductiei (nu zambiti) si lipsei unor piete de desfacere cu nivel ridicat. Calitatea marfurilor era proasta, pentru ca erau, de fapt, doua calitati - una la intern si alta la extern. Aveam un avantaj imens: produceam in tara mancarea. Si mai aveam si flota vanduta de jigodia de la Cotroceni.
De ce ajunsesem in pragul saraciei ? Sunt mai multe motive:
1. pentru ca nebunul a vrut sa scape de datoriile catre FMI si BM intr-un timp record, exportand mancare;
2. Romania, din momentul ruperii acordului cu Fondul Monetar, a fost inclusa pe Axa Raului ... si supusa unui embargo economic global. Cu exceptia catorva tari, nimeni nu mai importa de la noi. Ori schimburile economice sunt necesare, mai ales cele de tehnologie.
Cei mai in varsta stiu ca, aveam bani si nu avem ce sa cumparam cu ei. Economistii cunosc faptul ca importul de marfuri cu grad mare de prelucrare, presupune mutarea de capital catre economiile care exporta acele marfuri. Noi nu puteam sa realizam asta, datorita embargoului. Prin urmare, in tara s-a acumulat un capital imens, care trebuia compensat.
Si a fost compensat in 1989, prin impuscarea lui Ceausescu.
Din acel moment, scopul marilor puteri si a mailor fonduri monetare private a fost sa distruga tot ce putea insemna concurenta pe piata din partea producatorilor interni. Tineti minte ca s-a vandut aproape tot. S-au taiat fabrici, s-a distrus cercetarea, agricultura, au disparut toate marfurile romanesti.
Acesta este motivul pentru care in acest moment, Romania importa 90% din marfurile alimentare si nealimentare. In '89 raportul era exact invers.
Timp de douazeci de ani am importat cu banii imprumutati de la banci FMI, si am platit cu capitalul acumulat inainte. N-am reusit sa platim tot, se pare ...

Am ajuns in situatia aceasta, ca urmare a masinatiunilor Pietei Comune ( organism anterior Uniunii Europene) si a Statelor Unite. Dar motivul principal pentru care au recurs la aceasta strategie nu a fost cel de deschidere a pietei, ci faptului ca in 1990 blocurile economice amintite se confruntau cu o criza de supraproductie, identica cu criza de azi. Daca nu ar fi daramat blocul comunist (in special URSS), criza mondiala ar fi inceput in urma cu douazeci de ani. N-am spus-o eu, ci, daca nu ma insel, chiar Strauss-Kahn acum zece ani.
Masurile de spoliere a pietelor autohtone nu s-au aplicat doar la noi, ci si in toate tarile din fostul bloc. In '90 Iugoslavii si-au dat seama de intentii si s-au opus. S-au opus degeaba, pentru ca in momentul urmator au avut razboi. Si tot acolo au fost adusi.
Prin urmare, Romania este saraca, tocmai datorita masinatiunilor FMI si a Uniunii Europene. Sa vii acum, cum face Germania, si sa zici: "Asa va trebuie, daca sunteti prosti si nu munciti ! Descurcati-va singuri !", mi se pare de o parsivitate fara egal.
Si parsivitatea este si mai mare, pentru ca dupa ce timp de douazeci de ani le-am cumparat marfurile cu adaos de 300%, acum vor sa rambursam banii pe care ni-i i-au dat sa le cumparam. Adica sa le mai platim o data. Si cu dobanzile aferente.
Iar tampitii nostri si ai altora spun: "N-avem bani, dati-ne voi, cum ati facut-o pana acum !".

Acesta este blocajul in care se afla, de fapt, toata Europa, nu numai noi, Grecii, Spaniolii si altii. Tarile dezvoltate depind de pietele emergente, ca piete de desfacere si de mana de lucru ieftina. Nu poti importa si mana de lucru din Asia. Ce s-ar intampla daca tarile din est ar cadea ? Daca n-ar institui restrictii la emigrare, tarile din vest s-ar confrunta cu un exod de mana de lucru, caruia nu i-ar putea face fata. Totusi, daca cei din vest isi pot permite sa supravietuiasca cativa ani, noi nu putem.
Aceasta este adevarata criza!
... vezi tot

joi, 6 mai 2010

adio euro, sau guvern european ?

Anul acesta se va decide soarta Euro. Sub presiunea FMI si a economiilor emergente, aflate in prag de colaps financiar, moneda euro s-ar putea desfiinta. FMI-ul, prin actionarii sai, in majoritate intitutii financiare si fonduri private americane si extracomunitare, au tot interesul sa aduca Euro la paritate cu Dolarul.
Pe de alta parte, devaloritzarea Euro ar putea sa fie o consecinta doar a masinatiunilor de tip George Soros si Goldman Sachs, pentru ca nici US nu sta pe roze din punct de vedere economic. Iar o intarire a Dolarului nu i-ar avantaja economic, pentru ca ar incasa mai putini $ pe 1euro vandut.
Parerea mea este ca devalorizarea Euro este un joc de culise, pe un fond economic general precar.

Moneda euro ar putea fi desfiinţată?
Articol preluat de pe Mediafax. Autor: Valentin Vioreanu / Publicat: 6 Mai 2010

Criza datoriilor Greciei ameninţă să se extindă în alte state care folosesc moneda unică şi scoate în evidenţă dificultăţile de guvernanţă şi diferenţele economice din regiune, fiind posibil să compromită însăşi supravieţuirea euro, potrivit analiştilor.
Comentariile privind o eventuală desfiinţare a zonei euro se intensifică din ce în ce mai mult şi, ceea ce este şi ma interesant, este că vocile care merg în jurul acestei idei sunt ale unor economişti cu greutate, cum ar fi Joseph Stiglitz sau Nouriel Roubini.

Euro, cotat la peste 1,45 dolari pe unitate la începutul acestui an, a coborât, miercuri, sub 1,29 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din ultimele 14 luni.

Pieţele financiare nu au fost convinse de planul de susţinere financiară a Greciei, aprobat la sfârşitul săptămânii trecute de Uniunea Europeană şi FMI.

Investitorii sunt sceptici în privinţa capacităţii autorităţilor elene de redresare a finanţelor publice şi se tem totodată că problemele se vor extinde în alte ţări din zona euro, în special în Spania şi Portugalia.

În acest context financiar dificil, apar tot mai multe opinii care pun sub semnul întrebării însăşi supravieţuirea monedei unice.

Laureatul premiului Nobel în economie, Joseph Stiglitz, a afirmat, marţi, că "viitorul euro ar putea fi limitat".

Încă din ianuarie analiştii au criticat reacţia lentă a europenilor faţă de criza elenă.

Mai grav, criza din Grecia a obligat Banca Centrală Europeană (BCE) să îşi încalce propriile principii, acceptând drept garanţii obligaţiuni elene fără a ţine cont de calitatea ratingurilor acestora, dar şi Uniunea europeană să încalce în mod repetat prevederile tratatului de la Maastrischt.

Germania la un loc cu Grecia. De ce?

"Dacă BCE renunţă în decurs de câteva săptămâni la principii importante, de ce ar rămâne euro stabil în deceniile viitoare?", se arată într-un editorial apărut în cotidianul german Die Welt.

De asemenea, "tragedia greacă" relansează o întrebare esenţială, şi anume care este meritul unei monede care reuneşte ţări cu performanţe economice atât de diferite, precum Germania şi Grecia, se mai arată în articol.

Concret, adoptarea euro a privat Grecia de posibilitatea devalorizării monedei, existând în schimb riscul unei recesiuni prelungite.

"Este timpul să recunoaştem eşecul euro"


Criticii monedei unice consideră că diferenţele economice între statele care folosesc moneda unică vor duce la "explozia" zonei euro, pe care au considerat-o de la început o aberaţie.

"Este timpul să recunoaştem eşecul euro", a afirmat Jean-Jacques Rosa, economist şi profesor la Institutul de studii politice din Paris.

El crede că, în cel mai bun caz, Germania şi alte câteva ţări ar putea forma "o zonă a mărcii, justificată din punct de vedere economic".


Susţinătorii monedei unice consideră că supravieţuirea zonei euro este posibilă, prin reforme structurale.

Principalul defect al zonei euro este absenţa unei politici bugetare unice.

"Uniunea monetară necesită mobilitatea forţei de muncă şi flexibilitate bugetară, sub forma unui Minister de Finanţe unic", estimează economiştii băncii Standard Chartered.

În cel mai rău caz, presiunile ar putea duce în cele din urmă la dezmembrarea zonei euro. În extrema cealaltă, presiunile ar putea forţa Europa să adopte un buget unic, a conchis Andrew Smith, analist la firma de consultanţă KPMG.

SURSA: Mediafax

Ha ha ha ! Adio spagi !
... vezi tot

ce se intampla in grecia

Tara in care, timp de 15 ani, imprumuturile externe s-au dus in buzunarele clientelei politice.

Grecia va trage Romania in groapa? Vezi cum ne-ar putea influenta ''tragedia elena''


Grecia a ajuns cea mai periculoasa tara din lume pentru investitii, mai riscanta decat Irak si Pakistan! Analistii economici, citati de DailyBusiness.ro, spun ca falimentul Greciei ne-ar putea aduce credite mai scumpe, cresterea somajului si ar goni investitorii. De ce? Pentru ca reusim sa copiem cu brio evolutia falimentara a Greciei si pentru ca situatia ei financiara ne poate influenta in mod direct.
Ce a facut Grecia in anii 80-90, noi o facem acum, cu mare talent, spun expertii in economie. Pentru a intra in zona euro, grecii au ascuns cheltuieli militare si nu numai de miliarde de euro.

La vremea respectiva, in conditiile in care Germania, Franta si Italia militau pentru extinderea zonei euro, le-a mers. Occidentalii au inchis ochii, iar grecii au adoptat moneda euro. Credibilitatea adusa de accederea in familia europeana le-a adus usor imprumuturi ieftine, iar grecii si-au reconstruit tara, dezvoltand infrastructura, turismul etc.

In 2010, nota de plata se traduce printr-un risc de aproape 50% de a intra in faliment. Potrivit datelor CMA DataVision, investitorii vad Grecia cu un picior in groapa, tara nefiind capabila sa isi mai plateasca facturile restante.
Topul celor mai riscante tari din lume pentru afaceri, realizat de CMA DataVision. Spread reprezinta prima de risc, iar CPD riscul de a intra in faliment
Topul celor mai riscante tari din lume pentru afaceri, realizat de CMA DataVision. Spread reprezinta prima de risc, iar CPD riscul de a intra in faliment.

Pana acum, grecii au trait din imprumuturi de pe piata externa, cu care si-au platit datoriile ajunse la restanta. Pe 19 mai, ar trebui sa plateasca inca 8,5 miliarde de euro, bani pe care nu ii au. Pentru ca nimeni nu le mai acorda imprumuturi la dobanzi normale, singura lor sansa este sa obtina imprumutul de la statele din zona euro si de la Fondul Monetar International (FMI), in valoare de 45 miliarde de euro.

Daca nu primesc banii, intra in default, adica in faliment. Daca primesc banii, scapa de probleme, cel putin pentru moment. Ii asteapta insa de platit datorii de peste 300 de miliarde de euro, adica mai mult de 130% din produsul intern brut (PIB).

Credite mai scumpe din cauza grecilor?

Daca Grecia intra in faliment, asta ne-ar putea influenta direct. Primele semnale se vor simti in sistemul bancar.

Grecii detin 17% din piata bancara din Romania. Cea mai mare banca este Alpha Bank, a patra institutie financiara ca marime din Romania, iar a doua ca insemnatate este Bancpost, a noua banca din sistem, dupa active.

Cotatiile bancilor grecesti s-au depreciat, deja, foarte puternic, in ultimele zile, iar asta face ca acestea sa se imprumute tot mai scump. Iar daca bancile fac rost tot mai greu de bani, au doua variante.
Ori scumpesc creditele, ori isi retrag o parte din banii din filiale, adica si din Romania. Expertii spun ca agravarea problemelor Greciei ar putea scumpi finantarea pentru toate tarile est-europene.

Problema de care se teme si Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Intrebat miercuri de influenta crizei din Grecia asupra Romaniei, el a declarat ca dobanzile ar putea creste, dar si-a exprimat insa speranta ca acest lucru nu se va intampla.

Mugur Isarescu, guvernator BNR:
Dobanzile din piata ar putea urca, din cauza parerilor exagerate despre situatia Greciei


Analistii economici spun la randul lor ca avem destule motive de teama.

''Bancherii greci intrati in Romania au fost recunoscuti ca fiind cei mai agresivi, mai novatori pe partea de creditare. Daca bancile mama se vor confrunta cu probleme, asta se va traduce printr-o amanare a reluarii creditarii. Mi-e greu sa cred ca piata ar putea fi condusa de bancile austriece, care sunt mult mai prudente'', a declarat consultantul Doru Lionachescu.

Analistul economic Cristian Dinulescu spune ca nu trebuie sa ne asteptam ca bancile grecesti sa se retraga din Romania. ''Au o pozitie buna in piata si in plus, daca s-ar ajunge la asta, ar trebui sa isi vanda activele si nu cred ca ar scoate banii pe care i-au investit in ele'', spune analistul.

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, afirma, la randul sau, ca pana la urma, grecii au tot interesul sa ramana in Romania. ''Sistemul bancar romanesc, spre deosebire de cele din alte tari, nu a avut nevoie de ajutorul statului, este solid si a fost ferit de probleme'', a declarat Vasilescu.

Probleme de credibilitate

Nici statul roman nu ar scapa de problemele Greciei. Si asta pentru ca, dincolo de banii care ii primeste de la FMI si CE, guvernul se imprumuta aproape saptamanal de pe piata interbancara pentru a avea bani pentru cheltuielile curente. Sumele sunt de ordinul miliardelor.

''Problema se pune daca va mai putea Ministerul Finantelor se se mai imprumute la dobanzile de acum. Pana in prezent, statul lua bani pe termen scurt si profita ca dobanzile scad, astfel ca avea oarecum de castigat ", spune analistul economic Cristian Sima.

Cristian Sima, analist economic:
Daca dobanzile din piata vor creste, va fi dramatic, vom avea o problema mare de tot


Ultimul imprumut contractat de stat, de aproape 1 miliard de lei, a fost realizat la o un randament de 5,74%, cel mai mic din 2010. In acest an, statul a imprumutat in total 17,3 miliarde de lei, dupa ce in 2009, a emis titluri de stat in lei si valuta de peste 74 miliarde de lei, de 6 ori mai mult decat in anul precedent.

Potrivit analistilor, problemele Greciei s-ar putea resimti si in evolutia investitiilor straine. Nu ca am avea foarte multi investitori care ne bat la usa.

''Criza va determina, pe langa cresterea costurilor imprumuturilor, si deprecierea euro in fata dolarului si o reorientare a investitorilor straini catre zone ceva mai sigure. Europa de Est, deci si Romania, nu va mai fi una dintre ele. De ce? Pentru ca investitorul gandeste simplu. De ce sa ma duc intr-o tara si asa cu mari probleme, cand pot gasi o tara emergenta, ca Brazilia sau China, unde sa imi rezolv problemele cu dolari, sa scap de deprecierea euro?'', a declarat analistul Cristian Dinulescu.

Avem noroc ca prezenta grecilor in Romania nu este asa de mare, din punct de vedere investitional, ca a francezilor sau a austriecilor. Capitalul elen reprezinta, in prezent, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), numai 8% din totalul capitalului social strain din Romania. Cu cele 3.700 de companii cu actionari majoritari eleni, Grecia ocupa abia locul 10 in topul investitorilor.

La aceste sume se adauga peste 2 miliarde de euro, linii intragroup, profituri reinvestite si investitii greenfield. Nici in privinta exporturilor nu avem o mare problema. Si asta in conditiile in care, de exemplu, anul trecut, am exportat in Grecia de 550 milioane de euro, adica 2% din totalul vanzarilor peste granita.

''Sa nu ne culcam insa pe o ureche. Orice probleme pe relatia banca-investitie greceasca in Romania, ne poate afecta direct. Un eventual faliment in tara de origine s-ar traduce si prin posibila inchidere a filialei din Romania, iar asta va insemna probleme pe lantul economic, inclusiv somaj'', a declarat Dinulescu.

Cum facem sa nu ajungem in situatia Greciei?


Analistii economici sunt siguri ca pana la urma, Grecia se va salva de la faliment. Tarile din zona euro, ce se vor reuni pe 10 mai in cadrul unui summit special la Bruxelles, si FMI-ul, ii vor oferi 45 miliarde de euro.

Mai mult, Fondul ar putea creste ajutorul cu inca 10 miliarde de euro, potrivit Financial Times. De ce? Pentru ca europenii stiu foarte bine ca problemele Greciei afecteaza in mod direct evolutia euro.

"George Soros a pariat ca euro va ajunge la paritate cu dolarul. Sunt interese mari la mijloc", a declarat analistul Cristian Sima.

"Nu spun ca Soros are dreptate, i-a iesit cu lira sterlina, insa nu i-a mai mers cu yenul. Insa trebuie sa se inteleaga ca Grecia nu poate sa scape decat daca iese temporar din zona euro. Asta ar insemna moartea euro, pentru ca ar renunta la euro si celelalte tari cu probleme, ca Portugalia, Spania sau Irlanda. S-ar prabusi totul ca un castel de carti", a continuat Sima.

Grecia ar putea primi ajutor tocmai pentru ca prabusirea ei ar avea efecte prea mari la nivel international. Pe lista de asteptare s-ar putea include, cat de curand, si Portugalia si Spania. Din multe puncte de vedere, sunt intr-o situatie la fel de proasta ca si Grecia.

''Nu este cazul sa le plangem de mila grecilor. Se vor descurca. Sarkozy (presedintele Frantei - n.r.) a spus-o clar: daca Grecia intra in incapacitate de plata, euro nu va mai exista'', a declarat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR.

Daca Grecia se va salva pe moment, chiar cu riscul de a-si amaneta viitorul, noi riscam sa nu avem aceasta sansa. Si asta pentru ca, potrivit expertilor, facem totul ca sa urmam modelul de ''succes'' al Greciei, bazat pe imprumuturi masive si investitii, atatea cate sunt, supra-evaluate si acordate clientelei politice.

Bogdan Baltazar, consultant economic:
In Grecia, clientelismul este o institutie statala. Au manarit ani la rand deficitul bugetar pentru a satisface clientela politica si pentru a cumpara sindicatele

Suna cunoscut, nu? ''Noi tindem sa le urmam exemplul'', afirma consultantul Bogdan Baltazar.

Analistul economic Cristian Paun, profesor de economie la ASE, atrage atentia si asupra unui alt pericol, dincolo de clientelismul politic pe care noi inca il perfectionam, in timp ce grecii l-au desavarsit: investitiile publice.
Paun spune ca Grecia poate reprezenta un model despre cum nu trebuie facute investitii publice de amploare, care nu aduc bani in viitor, de la bazine de inot de milioane de euro, la scoli, sedii de politie, inchisori etc.

''Toate aceste proiecte nu s-au facut din fonduri existente, ci din sacrificarea unor fonduri viitoare, adica prin imprumut public masiv. Evident ca toata aceasta politica de dezvoltare, ambitioasa dar prosteasca, a statului elen, si-a aratat rapid nesustenabilitatea din punct de vedere economic'', spune Cristian Paun, pe blogul sau.

Consultantul economic Doru Lionachescu spune ca grecii constientizeaza abia acum nota de plata a cheltuielilor uriase pe care le-au facut. ''Am fost recent la Atena. Starea de spirit generala este de profunda insatisfactie fata de clasa politica. Dincolo de protestele care au loc aproape in fiecare zi, ei constientizeaza ca ii asteapta un deceniu de constrangeri'', a declarat consultantul.

Potrivit expertilor, sansa Romaniei, in acest moment, este reprezentata tocmai de prezenta FMI. ''Daca nu ar fi fost FMI-ul, eram de mult in faliment. Daca nu erau ei cei care sa ne traseze un calendar de reforme, fiti siguri ca guvernul nu facea nimic altceva decat sa se imprumute in speranta ca va trece criza'', spune Cristian Dinulescu.

Consultantul economic Bogdan Baltazar spera ca, in timpul negocierilor din aceste zile, de la Bucuresti, FMI sa puna piciorul in prag si sa forteze guvernul sa faca reforme. ''Ma astept ca FMI sa nu mai fie asa de blajin si sa puna piciorul in prag. Trebuie taiate cheltuielile publice, trebuie redus personalul, trebuie platite datoriile la firme, arieratele. Nu mai trebuie ascunse problemele sub pres'', a declarat Baltazar.

Spre deosebire de greci, care au ajuns sa aiba cel mai mare deficit bugetar din UE ca urmare a investitiilor pe care le-au facut, noi am ajuns la un deficit de peste 7% printre altele pentru ca avem 1,4 milioane de bugetari, cand Polonia, la o populatie dubla, are 1,8 milioane. Iar solutiile pentru rezolvarea problemelor sunt numai doua, dupa cum afirma, recent, la Bucuresti, Dominique Strauss Kahn, seful FMI: "Ori se reduc cheltuielile, ori se maresc taxele. Guvernul trebuie sa decida, nu FMI".
Autor: Adrian Negrescu (dailybusiness)
... vezi tot